BON odwiedzi Towarzystwo Osób Niesłyszących”TON” w Poznaniu

https://www.facebook.com/watch/?v=2431709267066021

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza osoby Głuche i słabosłyszące na spotkanie dotyczące prezentacji oferty kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Termin spotkania: 28 lutego 2019 roku, godz. 17:00- 17:45.

Miejsce spotkania: Towarzystwo Osób Niesłyszących TON, ul. Kolejowa 1/3, 60-715 Poznań

Celem spotkania jest zaprezentowanie oferty kształcenia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz form wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących w nauczaniu na UWM w Olsztynie.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program spotkania:
17:00 – 17:05 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników
17:05 – 17:30 Prezentacja na temat oferty kształcenia Głuchych i słabosłyszących
17:30 – 17:45 Dyskusja i podsumowanie spotkania

Spotkanie poprowadzą Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).

Serdecznie Zapraszamy