Warsztaty Art, zrobimy figurę aniołki i bombki

W dn. 06.12.2018r. które odbyły się w świetlicy TON w Poznaniu, w ramach Projektu Warsztaty ART dla osoby niesłyszących przez PFRON. Zajęcia poprowadzi  warsztaty Joanna Promińska , podczas warsztatów zrobimy figurę aniołki i bombki. Projekty i działania w naszym stowarzyszeniu realizowane są dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków PFRON.