Projekty

w13„Przywróceni społeczności” – interpersonalne wsparcie osób niesłyszących.

Zadanie jest formą samorealizacji i aktywizacji, oraz integracji osób niesłyszących w każdym wieku, oraz ich rodzin. Niepełnosprawność jednego członka rodziny skutkuje bowiem na funkcjonowanie rodziny jako całości i niesie następstwa, które dotykają każdego. Trafne wsparcie mające na celu przywrócenie funkcjonowania rodziny jest więc ważnym priorytetem. Profesjonalna pomoc świadczona w jednym miejscu zapewnia kompleksową pomoc na wielu płaszczyznach życia rodzinnego. Zadanie przedstawione w ofercie skutecznie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i obywatelskiemu, co w stosunku do osób które żyją z dysfunkcją słuchu i mowy , jest szczególnie istotne. Realizacja zadania w znaczący sposób przyczynia się do podniesienia jakości życia beneficjentów, ich wiedzy i zaradności obywatelskiej oraz wpływa na ich szanse na egzystencję w społeczeństwie.


w10

Poznański Ośrodek Wsparcia i rehabilitacji dla osób  z dysfunkcją słuchu i mowy istnieje nieprzerwanie od 2005 roku dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

W okresie, którego dotyczy oferta tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku działalność ośrodka będzie odbywała się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, oraz  w  soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.

Osobami korzystającymi ze wsparcia Ośrodka są osoby niesłyszące, ich rodziny, dzieci, ale również najbliższe otoczenie; wolontariusze opiekunowie i inne osoby mające bezpośredni kontakt z tymi osobami.

W Ośrodku osoby potrzebujące wsparcia znajdują swój drugi dom. Tu spotykają się z przyjaciółmi, tu otrzymują kompleksową pomoc specjalistów, oraz rozszerzają swoje kompetencje, nabywają nowe umiejętności i utrzymują te, które już posiedli. Bezpośrednio angażują się w działanie i pracę placówki. Osoby niesłyszące współprowadzą wiele działań pomocowych, oraz grupy wsparcia, które organizują swoją pracę w ramach Ośrodka.

 Taka metodyka funkcjonowania powoduje, iż ośrodek zrzesza blisko 150 stałych  podopiecznych. Jest jednym z najbardziej obleganych liczebnie i znanych w Poznaniu, nie tylko w środowisku osób niesłyszących. W roku 2015 ( dane z miesiąca listopada) Ośrodek udzielił  wsparcia i porad 980 osobom.

Ośrodek poszerza swój zakres działania na lata 2016/2017 i stanie się nie tylko wsparciem dla podopiecznych, lecz również animatorem działań na ich rzecz poszerzając swoje działania o:
– wczesne wspomaganie dla rodziców, którzy zmagają się z niepełnosprawnością swoich dzieci
– działalność grup wsparcia dla rodziców i członków rodzi osób niesłyszących
– działalność na rzecz dzieci niesłyszących w ramach grupy Zuchów „CISZA”
– działania  z zakresu rehabilitacji społecznej- „Przywróceni społeczności” – dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
-pomoc prawna i obywatelska.

W Ośrodku obecny jest również specjalista logopeda, z którego oferty skorzystać może każdy Poznaniak mający stałe lub czasowe problemy z komunikacją werbalną. Wsparcia w ramach działań ośrodka udziela również psychoterapeuta, który udziela świadczeń nie tylko na rzecz osób niesłyszących, ale również ich rodzin( wspomaganie w funkcjonowaniu rodzin z osobą z dysfunkcja słuchu i mowy) oraz osób, które doświadczają problemów emocjonalnych i zdarzeń traumatycznych na skutek konsekwencji życia z niepełnosprawnością. Korzystający z tej formy wsparcia nie muszą być osobami niesłyszącymi. Praktycznie każdy mieszkaniec Poznania może skorzystać ze wsparcia ośrodka, gdyż interdyscyplinarność jego działań pozwala na wybranie czegoś odpowiedniego dla siebie.