Monthly Archives: Wrzesień 2013

Chaczapuri, czyli serowy chleb

  25.09.2013r w klubie TON odbył się  na zajęcia z prowadzenia kuchni i gotowania. Spotkanie prowadzili Irine Abdaladze i Sofia Tkebuchava  podczas wykonano: Chaczapuri, czyli serowy chleb   Chaczapuri, czyli… Więcej »

Urząd Miasta w Szczecinie przyjazny niesłyszącym

28 urzęd­ni­ków szcze­ciń­skie­go ma­gi­stra­tu po­słu­gu­je się ję­zy­kiem mi­go­wym, naj­czę­ściej z Biura Ob­słu­gi In­te­re­san­tów. Teraz Urząd Mia­sta w Szcze­ci­nie ma być jesz­cze bar­dziej do­stęp­ny dla in­te­re­san­tów. W ra­mach pro­jek­tu „Głusi w… Więcej »

Darmowy Internet dla poznaniaków

W ramach projektu przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu prowadzony jest nabór osób, które chciałyby skorzystać z darmowego dostępu do Internetu. Formularze zgłoszeniowe można składać do 30 września.  Przeczytaj dalej>>>   http://epoznan.pl/news-news-43494-Darmowy_Internet_dla_poznaniakow